Kenya: Anthony Hamilton to perform at Stanbic Yetu Fest