Abigail Kubeka to receive Lifetime Achievement Award