Kwathu Kollektiv Launch Party

Kwathu Kollektiv Launch Night.

Performances by: Chmba, Ishan Cyapital, Sunny-Tee, DJ Mayonnaise, DJ Uhru and VJ Tomzee.