New documentary ‘rediscovers’ SA jazz exile Ndikho Xaba