Parisian band Roforofo Jazz to take 'muddy' grooves to Lagos