Umtukulu weMsizi

Bio

Umtukulu weMsizi (born Bongiwe Dlamini on 29 September 1973) is a singer, songwriter, writer, poet and fashion designer from Eswathini.

Photos

SZMbabane, Swaziland
Opérationnel depuis: 
1996

Contact

+268 782 55 982
Bongiwe Dlamini

Followers (5)

Following (25)