Appel à candidatures : Mercat de Música Viva de Vic 2020